Pinksterkerk Middelburg

Wij geloven in het evangelie gebaseerd op het Woord van God die ons lief heeft, in Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Wij willen dit samen met U delen en beleven. U bent allen van harte welkom, jong en oud.

Wij houden onze samenkomst in het:

Wijkgebouw “de Vergulde Baars “  ( bij speeltuin ’t Zand )
Adres : Baarsjesstraat  42
4335 HL Middelburg

Zondag : 10.30 uur     Evangelisatie-dienst

Contact : 0118 637818
E-mailadres:  spk@zeelandnet.nl
IBAN: NL 44 RABO O1O9 9346 01

(Algemeen Nut Beoogde Instellingen)

(Standaardformulier Publicatieplicht Kerkgenootschappen)

(Staat van baten en lasten)